Услуги

18.06
2013
Автопатрулна охрана

Услугата включва денонощно (24 часово) реагиране на алармени и други сигнали от охраняваните обекти, чрез използване на мобилни патрулни екипи. Реакцията се осъществява от специално подготвени за тази дейност служители чрез използване на МПС. Действията им са съобразени със спецификата на района, който обслужват. Индивидуалното оборудване на автопатрулните охранители включва униформено облекло с отличителни знаци на фирмата, устройства за бърза комуникация, оръжие, фенер, помощни средства за самоотбрана и задържане на нарушители. Служителите са подготвени за действия в ситуации с различна степен на сложност, при спазване на законовите изисквания и добрите практики в областта. Автопатрулната охрана се предлага както самостоятелно, така и в комбинация с всяка от останалите услуги извършвани от фирмата.

Особеностите при изпълнението ѝ се договарят индивидуално:

  • Съобразени със Закона за частната охранителна дейност.
  • В зависимост от предпочитанията на клиента.
  • Съгласно препоръките на експертите на „Професионална Защита – Електроник” ООД.

28.06
2013
Инкасова дейност и трезор

“Професионална Защита - Електроник” ООД има лиценз за извършване на инкасова дейност.

 

Инкасирането на парични средства, ценни пратки и товари на клиенти се организира и извършва съгласно изискванията на

 

НАРЕДБА № I-171 ОТ 2 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КОНТРОЛА ПО ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА СИГУРНОСТТА НА БАНКИТЕ И НЕБАНКОВИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ.