Въпроси относно предлаганата техника

31.05
2014
Кои са основните функции на сигнално-охранителните системи?

Основната функция на една охранителна система е денонощната охрана на обекта и уведомяването на съответните служби при евентуална заплаха за Вас и Вашето имущество.

31.05
2014
Ако алармената система се задейства, в какъв период продължава да излъчва светлинен и звуков сигнал?

Излъчването на сигнал от алармена система може да се настрои според индивидуалните желания на клиента.

31.05
2014
Трудно ли е използването на алармена система?

Веднъж инсталирана и настроена, алармената система се управлява само с няколко натискания на клавиатурата и е лесна и достъпна за използване от всеки. 

31.05
2014
Колко време отнема инсталирането на една охранителна система?

Времето за монтаж основно зависи от вида на инсталираните системи и спецификата на обекта. 

31.05
2014
Не се интересувам от система за охрана, но оставям обекта си за дълго време без надзор. Каква защита срещу възникване на наводнения, пожари и други опасности предлагате?

Ние предлагаме различни системи за следене на околната среда в обекта - наличие на дим и въглероден окис, бързи температурни промени и наводнения.