Сертификати

05.09
2018
EN ISO/IEC 27001:2017

За пореден път успешно сертифициране в сферата на информационната сигурност.

13.11
2017
ISO 9001:2015

Успешно сертифициране по новата версия на ISO 9001:2015