Сертификати

05.09
2018
BS EN ISO/IEC 27001:2017

За пореден път успешно сертифициране в сферата на информационната сигурност.