Наши клиенти

Крайни потребители на нашите услуги са клиенти, които чрез своите референции служат като ГАРАНЦИЯ и СИГУРНОСТ за качеството на предлаганите от нас услуги и продукти.

 

 

"Централна Кооперативна Банка" АД

“... “ЦКБ” АД работи в тесни партньорски отношения с “Професионална Защита – Електроник” ООД от 2009 г. В областта на консултирането и проектирането на системите за техническа защита “ЦКБ” АД получава своевременна, пълна, компетентна и съобразена с нормативните изисквания помощ. Проектите се изготвят от екип работещ на базата на доброто познаване на изискванията за сигурността, а професионализма, експедитивността и крайният резултат по безпроблемното съгласуване с компетентните органи дава увереност на банката в това направление. Като цяло всичко това дава основание да препоръчаме фирмата като коректен и надежден партньор в бизнеса...”

Зам. Директор на Дирекция "СИГУРНОСТ"

"Общинска банка" АД

“... Като изпълнител фирмата е изградила системите за сигурност в множество обекти на "Общинска банка" АД в цялата страна и осъществява тяхната поддръжка и охрана със СОТ. Фирмата притежава висококвалифицирани специалисти, техника и оборудване, гарантиращи сигурност и спокойствие на своите клиенти. Със задоволство отчитаме отличната работа по изпълнение на поетите ангажименти, качествено и в срок, което ни дава основание да препоръчаме "Професионална Защита – Електроник" ООД като надежден и коректен партньор ...”

Директор на дирекция

"Банкова сигурност, проучване и анализ"

"Ролпласт Груп" АД

“... Професионална Защита – Електроник” ООД доставя и монтира сигнално-охранителна техника и видеонаблюдение в обектите на "Ролпласт Груп" АД на територията на цялата страна. Дейностите се изпълняват от служители с висока професионална подготовка и богат практически опит. За периода на съвместната ни дейност фирмата изпълнява поетите към нас задължения качествено и в срок. Това дава основания да продължаваме деловите си взаимоотношения с фирмата...”

Административен Директор

"ЧЕЗ България" ЕАД

”... С настоящата референция бихме искали да изразим нашите впечатления от "Професионална Защита – Електроник" ООД, с което да я препоръчаме на бъдещите ѝ партньори и клиенти. Изразяваме задоволството си от коректните делови взаимоотношения. Впечатлени сме от професионализма в процеса на изграждане на обектите. Фирмата спазва стриктно законодателството на Република България, инструкциите на производителите и спецификата на изгражданите обекти. Освен това се съобразява с изискванията на инвеститорите, особено в областта на сигнално-охранителните системи и пожароизвестяването. Фирмата поема като коректен и компетентен технически екип да поддържа системите и следгаранционно, което затваря кръга на обслужване и улеснява потребителите. Адмирираме "Професионална Защита – Електроник" ООД като професионален, коректен и предпочитан бизнес партньор...”

Ръководител отдел СИГУРНОСТ

"Дару Кар" АД

 "... Фирма "Професионална Защита – Електроник" ООД е дългогодишен партньор на "Дару Кар" АД. Фирмата доставя и монтира сигнално-охранителна техника, системи за видеонаблюдение и пожароизвестяване. За периода на съвместната ни дейност фирмата изпълнява поетите задължения качествено, прецизно и в срок. Фирмата е коректен партньор и изпълнява договорните отношения в пълно съответствие с нашите изисквания и нормативната уредба. Това дава основания да продължаваме деловите си взаимоотношения...”

Изпълнителен Директор

"Алианц България" ЗАД

 "... Фирма "Професионална Защита – Електроник" ООД е патньор на ЗАД "Алианц България" от 2003 г. Впечатлени сме от техния професионализъм в областта на консултирането и  проектирането на системите за техническа защита. Агенция ЗАД "Алианц България" получава своевременна, цялостна, компетентна и съобразена с нормативните и законови изисквания, помощ и услуги. Доставката и изграждането на системите за техническа защита се извършва бързо и коректно при спазване на всички договорености. Изграденото доверие през дългият период от време, през който ползваме услугите на "Професионална Защита – Електроник" ООД, ни дава основание да препоръчаме фирмата като коректен и надежден партньор...”

Управител Агенция 227

КЗЦ "Булстар"

 "... "Професионална Защита Електроник" ООД е партньор на КЗЦ "Булстар" от 2001 г. Изразяваме нашето задоволство от деловите взаимоотношения с фирмата, която прецизно изпълнява всички поети задължения в пълно съответствие с нашите изисквания за доставка, монтаж и техническа поддръжка на изградените системи. Впечатлени сме от професионализма на служителите, както и от качеството на предоставеното обслужване. Фирмата притежава опит и експертност на всички етапи на предлаганите услуги. "Професионална Защита – Електроник" ООД е надежден партньор и консултант в областта на услугите, които предоставя...”

Управител на КЗЦ "Булстар"

 

 

повече от 30 000 крайни потребители на услугата “Мониторинг” и “Охрана”