Общественият трезор - достъпно и сигурно място за съхранение на вашите ценности

Трезорът е защитено пространство, където могат да се съхраняват пари, ценности, документи и други. Той е предназначен за защита на съдържанието им от кражба, пожар, природни бедствия и други заплахи. Сейфовете са неразделна част от сградата, в която са построени. Използват се бронирани стени и врати със сложна позиция. Исторически, първите трезори са били построени в мазета на банки, които са със сводести тавани, откъдето е и името „bank vault”. Съвременните трезори обикновено съдържат много сейфове, както и места за други ценни активи на клиенти. Те също така са често срещани и в други сгради, в които се държат такива ценности като пощи, големи хотели, библиотеки, държавни учреждения.

   

Съвременните трезори могат да бъдат въоръжени с широк спектър от алармени системи и устройства против кражба. Обикновено се правят от железобетон със стени с дебелина минимум 31 см., а вратата е с дебелина минимум 50 см. Трезорите са изключително популярни сред гражданите, заради това, че осигуряват анонимност и тайна по отношение на съхраняваното в тях, както и бърз, лесен и оперативен достъп на ползвателите до съдържанието на касетите.

Трезорите биват няколко типа. Основно могат да бъдат разделени на три групи: банкови, в банкови клонове, офиси или изнесено работно място - обществени трезори. По отношение на изискванията към степента на защита и устойчивост на трезорите има 13 степени. Банковите трезори се намират в основните сгради на банката или в специално построени за целта сгради. Те са с висока степен на сигурност и визуално отговарят на представата за трезор и на образите от филмите. Последният трезор, изграден от БНБ и пуснат в експлоатация през април 2010 г., е с най-високата степен за сигурност и предизвика завист и учудване дори в швейцарски и германски специалисти, участвали в сертифицирането му. До този момент, поне в последните десетилетия в България няма обран чрез взлом основен банков трезор.

Фирма “ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЩИТА-ЕЛЕКТРОНИК” ООД разполага със собствени денонощни трезори в градовете Перник и Пловдив. За съхранение на пари, бижута, ценни предмети и документи трезорът предлага широк спектър от касети, и гарантирана сигурност на достъпни цени. Подробна информация тук.

Употребата на трезори ще нараства и за в бъдеще. Все пак това е по-сигурното място за съхранение на ценности. Практиката с изграждането в домовете на гражданите на „паник стаи” и „частни трезори” за сега не дава добър резултат. От друга страна е желателно през уикенда, отпуската или по празници, когато са най-честите взломни кражби по домовете, документи, бижута, произведения на изкуството, лаптоп с данни и други ценни вещи да се съхраняват на сигурно място. Тяхното съхранение в дома не е желателно, за това препоръчваме използването на обществен трезор. 

ИЗТОЧНИК: SECURITY.BG