История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

Фирма „Професионална Защита - Електроник” ООД е с над 25 годишен опит в изграждането на обекти с техника за електронна защита.

Към момента дейността на фирмата обхваща:

 • проектиране, доставка, монтаж, пускане в действие и поддържане на електронни системи;
 • търговия, инженеринг, производство;
 • сервиз - гаранционен и извънгаранционен;
 • мониторинг, автопатрулна и физическа охрана;
 • инкасова дейност и др.

 

Организацията и осъществяването на дейността са съобразени със Закона за частна охранителна дейност, което е предпоставка за най-висока сигурност на клиентите ни.

Ползвателите на нашите услуги получават качествена и надеждна информация, осигурена чрез използване на съвременни технически системи и съоръжения с възможности за:

1. Приемане, разпознаване и предаване в реално време на 65 000 отделни събития.

2. Многоканално приемане и предаване на информация, чрез използване на:

 • телефон;
 • радиовръзка;
 • GSM/GPRS мрежа;
 • GSM/SMS канал;
 • интернет;
 • видеонаблюдение.

 

  „Професионална Защита - Електроник” ООД е единствената фирма в света, чиито технически системи показват по всичките канали в реално време една и съща информация за събитията на обекта – алармено събитие с разпознаване на нарушената зона, въвеждане на код с разпознаване на всеки отделен потребител, байпасирани зони, изтощени батерии на радиодатчици (безкабелни) и отделни елементи от системата с моментално разпознаване на разположението им в обекта и много други събития.

Във фирмата е внедрена GPS система за управление и мониторинг на фирмените автомобили. Системата разполага с интуитивен интерфейс, способстващ за бързото и безпроблемно интегриране в обичайния работен процес.

Численият състав на фирмата е от над 800 служители, а автопаркът е от 60 автомобила. Към момента се охраняват над 30 000 обекта на територията на цялата страна.

Фирмата има пазарно структурирана и функционално ситуирана мрежа от над 140 дилъра. Изградените регионални офиси в градовете Перник, Пловдив, Раднево и Бургас, както и дилърска мрежа, покриват територията на цялата страна.

Професионализмът, качествената техника, с която изграждаме обектите, техническото абонаментно обслужване и профилактика на същите, ни правят предпочитан партньор за фирми както от България така и от Европа и Азия.

 

 


 

В началото на 2015 г. фирмата поема под охрана своят 30 000 обект, с което утвърждава името си на водещ фактор в охранителната индустрия в България.

 


 

2012

През 2012 г. фирмата придобива „Спайдър-4” ЕООД и отваря нов офис в гр. Бургас.

2011


 

От 2011 г. заработва новопостроеният офис на „Професионална Защита – Електроник” ООД, намиращ се в кв. Бояна на застроена площ от 3000 кв. м.

 

2004


 

През 2004 г. фирмата излиза извън пределите на страната и започва външнотърговска дейност. Произвежданите изделия са търсени от страни като Грузия, Колумбия, Албания, Дания, Македония, Гърция и Унгария.

2000


 

Високият професионализъм и иновативното мислене на служителите във фирмата способстват поредната стъпка в развитие на дейността и през 2000 г. „Професионална Защита – Електроник” ООД започва производствена дейност. С разрешението на DSC Канада се произвеждат устройства за предаване на данни на големи разстояния, централизирани съоръжения за оборудване на мониторинг центрове, захранващи модули и метал детектори.

Същата година се регистрира DSC Bulgaria, холдингова структура от 6 фирми. Една от фирмите в холдинга е “Професионална защита – Eлектроник” ООД. Тя е първата и основна фирма, която се занимава със защита на обектите и е официалният дистрибутор, подписал договорите за дистрибуция с канадската фирма-майка.

1999


 

1999 г. е преломна в дейността на „Професионална Защита – Електроник” ООД. Натрупаният опит през годините, бързото развитие на фирмата по всички направления в охранителният бизнес, доверието на клиентите към предлаганата техника и към нас, водят до структуриране дейността по охрана в изпълнение на основният ПРИНЦИП:

ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯ И ИМУЩЕСТВО ЧРЕЗ КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И ДОВЕРИЕ.

Фирмата започва цялостно обслужване на своите клиенти, като за целта създава собствен автопарк с патрулни и сервизни автомобили. Взаимоотношенията с клиентите се определят от многофункционалността на продуктите и професионалното обслужване през целия процес - офериране, договориране, инсталация, поддръжка и 24-часова охрана, гаранционен и следгаранционен сервиз.
Поставя се началото на изграждане на партньорска мрежа с фирми от цялата страна.

 

1998


 

Все по-високите изисквания на клиентите водят до разширяване дейността на фирмата и през 1998 г. фирмата вече предлага и реакция с автопатрулни екипи на своите клиенти, благодарение на коректните взаимотношения и постигнати договорености с фирми от бранша.

 

1997


 

Развивайки идеята за организиране дейността за защитата на информация и имущество през 1997 г. фирмата предлага на своите клиенти, физически и юридически лица, мониторинг с пейджинг система за оповестяване.

 

1993


 

„Професионална Защита – Електроник” ООД е създадена през 1993 г. като търговско дружество. Фирмата става официален представител на канадската фирма DSC за България, която е световен лидер в производството на сигнално-охранителна и пожароизвестителна техника, техника за контрол на достъпа и видеонаблюдение. Дейността на фирмата стартира с търговия, монтаж и поддръжка на този тип техника.


 

С всички услуги и продукти, които предлага фирмата, може да се запознаете подробно на сайта и в елетронния магазин.