Физическа охрана

Услугата включва денонощна или почасова въоръжена или неовъоръжена охрана на отделни обекти и намиращите се в тях материални ценности, имущество, стоки, оборудване, информация и др. Подходяща е за битови, административни, промишлени, търговски, банкови и др. обекти, независимо от техните мащаби. Осъществява се от специално обучени за тази дейност служители, чиито лични качества и подготовка са съобразени със спецификата на обекта, който охраняват. В зависимост от изпълняваните задачи, охранителите разполагат с подходящо оборудване – моторни превозни средства, униформено и защитно облекло с отличителни знаци на фирмата, устройства за бърза комуникация, огнестрелно или газово оръжие, детектори за метал, мобилно осветление, помощни средства за самоотбрана и задържане на нарушители.


Служителите са подготвени за действия в ситуации с различна степен на сложност, при спазване на изискванията на Закона за частна охранителна дейност. Физическата охрана се предлага както самостоятелно, така и в комбинация с всяка от останалите услуги извършвани от фирмата.

Особеностите при изпълнението ѝ се договарят индивидуално:

 • Съобразени със Закона за частната охранителна дейност.
 • В зависимост от предпочитанията на клиента.
 • Съгласно препоръките на експертите от „Професионална Защита – Електроник” ООД.

 

Клиентите на услугата "Физическа охрана" получават:

 • Първоначално и последващо периодично оценяване на застрашеността и уязвимостта на обекта и определяне на вероятните цели на нарушителите.
 • Предложения и избор на комплекс от възможни организационни и технически решения за обезпечаване на сигурността на обекта.
 • Конкретни препоръки за допълнително укрепване и осигуряване на обекта и предметите в него, с цел предотвратяване или ограничаване на щетите от престъпно посегателство или инцидент.
 • Индивидуален подробен План за охрана, съобразен със Закона за частната охранителна дейност и специфичните изисквания на клиента.
 • Адекватна и прецизна организация на охраната – постове, маршрути, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни ситуации.
 • Удобна схема за ефективно взаимодействие между фирмата, клиента и трети страни (полиция, пожарна, бърза помощ, гражданска защита).
 • Прецизен пропускателен режим в работно и извън работно време.
 • Детайлен оглед, проверка и претърсване на обекта при съмнения и сигнали за нередност.
 • Безплатно реагиране на автопатрулен екип при нужда от съдействие на физическата охрана.
 • Действия на охранителите за предотвратяване или прекратяване на престъпни посегателства върху обекта.
 • Действия на охранителите за предотвратяване или ограничаване на щетите, причинени от проникване или друг неправомерен начин на посегателство върху обекта.
 • Действия на охранителите за запазване целостта на местопроизшествието и предаването му на компетентните органи за установяване и задържане на нарушителите.
 • Съдействие и защита на хората в охранявания обект, в случаи на физическо посегателство, злополука, пожар, наводненение и др.
 • Действия на охранителите за елиминиране и задържане на нарушители и предаването им на компетентните органи по установения от закона ред.
 • Съдействие при проблеми с експлоатацията на системите за охрана, инсталирани в обекта.
 • Конфиденциалност и дискретност относно особеностите на охранявания обект и навиците на ползвателите му.
 • Обслужване от лицензиран персонал с висока квалификация и мотивация, поддържани чрез периодични специализирани обучения и тестове по физическа, техническа и оперативно-тактическа подготовка.
 • Възможност за обективен контрол от страна на клиента при изпълнението на договорените охранителни услуги. Осигурен достъп до информацията от системите за аудио, видео и софтуерен контрол на дейността.