Автопатрулна охрана

Услугата включва денонощно (24 часово) реагиране на алармени и други сигнали от охраняваните обекти, чрез използване на мобилни патрулни екипи. Реакцията се осъществява от специално подготвени за тази дейност служители чрез използване на МПС. Действията им са съобразени със спецификата на района, който обслужват. Индивидуалното оборудване на автопатрулните охранители включва униформено облекло с отличителни знаци на фирмата, устройства за бърза комуникация, оръжие, фенер, помощни средства за самоотбрана и задържане на нарушители. Служителите са подготвени за действия в ситуации с различна степен на сложност, при спазване на законовите изисквания и добрите практики в областта.

Автопатрулната охрана се предлага както самостоятелно, така и в комбинация с всяка от останалите услуги извършвани от фирмата.

Особеностите при изпълнението ѝ се договарят индивидуално:

 • Съобразени със Закона за частната охранителна дейност.
 • В зависимост от предпочитанията на клиента.
 • Съгласно препоръките на експертите на „Професионална Защита – Електроник” ООД.

 

Клиентите на услугата "Автопатрулна охрана" получават: 

 • Оценка на застрашеността и уязвимостта на обекта и определяне на вероятните цели на нарушителите.
 • Предложения на технически и организационни решения, за обезпечаване сигурността на обекта.
 • Конкретни препоръки за допълнително укрепване и осигуряване на обекта и имуществото в него, с цел предотвратяване или ограничаване на щетите от престъпно посегателство и възникнали инциденти.
 • Индивидуален план за оглед, инспекция, блокиране и охрана на обекта.
 • Удобна схема за бърза комуникация и взаимодействие между фирмата, клиента и трети страни (полиция, пожарна, бърза помощ).
 • Денонощна, своевременна и адекватна реакция от един или няколко патрулни екипа.
 • Детайлен оглед, проверка и външен обход на обекта при получен алармен сигнал или друга информация за заплаха и нарушаване на сигурността му.
 • Действия на охранителите за предотвратяване или прекратяване на престъпни посегателства върху обекта.
 • Действия на охранителите за предотвратяване или ограничаване на щетите, причинени от проникване и друг неправомерен начин на посегателство върху обекта.
 • Адекватни действия на охранителите за запазване целостта на местопроизшествието и предаването му на компетентните органи за установяване и задържане на нарушителите.
 • Съдействие и защита на хората в охранявания обект, в случаи на физическо посегателство, злополука, пожар, наводненение и др.
 • Своевременни действия на охранителите за елиминиране и задържане на нарушители и предаването им на компетентните органи по установения от закона ред.
 • Съдействие при проблеми с използването на системите за охрана, инсталирани в обекта.
 • Конфиденциалност и дискретност относно особеностите на охранявания обект.
 • Обслужване от лицензиран персонал с висока квалификация и мотивация, поддържани чрез периодични специализирани обучения и тестове по физическа, техническа и оперативно-тактическа подготовка.
 • Възможност за обективен контрол от страна на клиента при изпълнението на договорените охранителни услуги. Осигурен достъп до информацията от системите за аудио, видео и софтуерен контрол на дейността.