Изграждане, поддръжка и профилакика на пожароизвестителни системи

Пожароизвестяването е основен елемент в процеса на превенция на пожара. Целта на всяка система за пожароизвестяване е откриването на пожара на възможно най-ранен етап. Системата генерира алармен сигнал при наличие на поне един от компонентите на горенето - дим, пламък или топлина. В зависимост от пожарния риск и конкретното приложение, пожароизвестителните системи, които проектираме и изграждаме са два вида - конвенционални и адресируеми.

Конвенционалните системи откриват пожара и сигнализират за него, но не локализират с абсолютна точност мястото му. Поради тази специфика този тип системи са подходящи за по-малки обекти, при които е възможно зоната в аларма да бъде обходена бързо и възникналия пожар да бъде открит. 

Детекторите и останалите периферна устройства на адресируемите системи са разположени в кръг по кабелна линия, която започва от контролния панел и завършва в него. Това дава възможност за пълно разпознаване на устройствата по индивидуален адрес. Адресируемите системи локализират точно мястото на възникване на пожара по адреса на детектора в аларма, и са по-подходящи за големи обекти като търговски центрове, административни сгради, учебни заведения, болници и други.

Независимо от вида на системата, пожароизвестителните централи са с лесен и интуитивен за работа потребителски интерфейс. Това позволява на отговорния персонал по безопасността на обекта да реагира незабавно и да предприеме правилните действия в случай на алармено събитие. 

Изградените от нас инсталации са съобразени с всички действащи в страната нормативни документи и отговарят на стандарт БДС EN 54. Използваното оборудване е производство на водещия световен производител "Bentel" и е сертифицирано от международно признати организации, а инсталациите се изпълняват от обучени специалисти.Фирмата ни притежава и сертификати за поддръжка и профилактика на противопожарни системи. Тя се извършва в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя, спазване изискванията на стандарта за пожароизвестителни инсталации - БДС EN54-14 и Наредба №8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.