ISO 18788 : 2015

Системата ни за управление на частни охранителни дейности за сигурност беше отново сертифицирана по стандарта ISO 18788:2015.

вижте тук