СОТ и СОД - каква е разликата?

Първата асоциация при споменаването на охрана за домове, магазини или други обекти са думите СОТ и СОД. Доста често двете абревиатури се бъркат и това е напълно разбираемо, тъй като и двете са част от една взаимосвързана дейност.

СОТ означава сигнално-охранителна техника с помощта на която се извършва охраната на обекта.

СОД е сигнално-охранителна дейност, извършвана от охранителни фирми, съгласно Закона за частната охранителна дейност. Тя се осъществява от професионално обучени автопатрулни екипи, които реагират при получен сигнал от СОТ за неправомерно проникване на обекта и пристигат на мястото на сигнала до няколко минути.