По-бързо време за реакция?

Времето за реакция зависи от много фактори, включително трафикът и местоположението на най-близкия автопатрулен екип спрямо обекта и други. Поради това във Вашият договор е посочено гарантирано време за реакция единствено в интервала 22:00-06:00 ч.