Защо не предлагате профилактика на охранителните системи?

Качеството и технологията на техниката на DSC Ви позволяват да спестите средства, като след монтажа ѝ не е необходимо да се извършва каквато и да е профилактика. Благодарение на сложната система за самодиагностика, Вие винаги ще знаете какво е състоянието на техниката, и кога е настъпил проблем. Как става това?

Алармените панели DSC непрекъснато тестват всички свързани към тях модули, датчици и периферни устройства. Евентуална нередност или проблем моментално се изобразява на клавиатурата, като едновременно с това се изпраща сигнал за съответното събитие до Мониторинг центъра. При всички случаи Вие ще бъдете уведомен за проблема. Фирма “ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЩИТА-ЕЛЕКТРОНИК” ООД е единствената фирма, която приема по всички комуникационни канали до 65 536 индивидуални събития от всеки охраняван обект. Това от своя страна е гаранция за вашата сигурност, като напълно обезсмисля извършването на профилактика и проверяването  на функционалността на системата.

Ако въпреки това не сте сигурен в сигурността на охранителната си система, можете да заявите профилактика от специалист, като се свържете с нас.