Защо при контакт от моя страна операторът не удостоверява самоличността ми?

Удостоверяването на самоличността при входящо повикване в Мониторинг центъра не е необходимо. За да получите каквато и да е информация относно вашият обект, трябва да предоставите на оператора единствено следните данни - номер на обект и клиентска парола. Ако до момента нямате клиентска парола, можете да я заявите на място в наш офис след предоставяне на документ за самоличност или собственост.

Ако не предоставите гореспоменатите данни, всякаква информация ще Ви бъде отказана.