На пазара има много добри охранителни фирми, защо да избера точно вас?

Всеки добър търговец може да ви привлече и да ви убеди в предимствата на своята компания, но колко от тях ще продължат да са с такова отношение към вас през годините. Ние от "ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЩИТА-ЕЛЕКТРОНИК" ООД се грижим за своите клиенти, ние сме почтена компания.

Нашите служители са сигурни и проверени хора, преминали през различни тестове, справки и проверки за криминално минало. Всички техници са сертифицирани и имат богат опит в инсталирането и конфигурирането на системи за сигурност. 

Техниката, предлагана от нас е известна в целия свят като една от най-надеждните и добри на пазара.

Нашата фирма е единствената фирма в света, чиито технически системи показват по всичките канали в реално време една и съща информация за събитията на обекта – алармено събитие с разпознаване на нарушената зона, въвеждане на код с разпознаване на всеки отделен потребител, байпасирани зони, изтощени батерии на безжични датчици и отделни елементи от системата с моментално разпознаване на разположението им в обекта и други.

И накрая, но не на последно място, нашият принцип е:

"Защита на информация и имущество чрез качествено обслужване и доверие".