Съществува ли възможност за охрана само на определено помещение в обекта?

Алармените панели DSC предлагат множество възможности и режими на работа, един от които е именно работа в определени една или повече зони. Функцията се нарича байпасиране и е изключително полезна.

Байпасирането позволява например да активирате алармата само на вратите и прозорците, докато сте си вкъщи. Така е възможно едновременно да се чувствате сигурни и да имате свободата да се движите из дома си необезпокоявани. Друг полезен пример от практиката е активиране на алармата само в гаража или друго малко използвано помещение, в което се съхраняват ценни вещи.