Достатъчно добра ли е комуникационната ви система?

Много охранителни компании наблюдават своите клиенти чрез централни станции, които не са сертифицирани и не отговарят на професионалните стандарти. При тях често има разпадане на връзката, а средното време за реакция може да варира значително в зависимост от инцидента.

В ядрото на Мониторинг центъра на на "Професионална Защита - Електроник" ООД са едни от най-добрите комуникационни устройства - виртуалните приемници SG-SYSTEM III на Sur-Gard Security Systems Ltd. Системата отговаря на най-високите изисквания за сигурност в индустрията и има автономно, независимо от електропреносната мрежа захранване. Предавателните станции препокриват териториалният си обхват, като така дори при евентуално временно нефункциониране, вашият обект остава под постоянна охрана.

За разлика от повечето конкурентни компании, освен чрез радиовръзка, ние предлагаме едновременно многоканално приемане и предаване на информация чрез използване на телефон, GSM/GPRS мрежа, GSM/SMS канал и интернет. Това се постига чрез добавяне на допълнителни комуникационни модули към системата.

"Професионална Защита - Електроник" ООД е единствената компания в света, чиито технически системи позволяват показвне по всичките канали в реално време една и съща информация за събитията на обекта – алармено събитие с разпознаване на нарушената зона, въвеждане на код с разпознаване на всеки отделен потребител, байпасирани зони, изтощени батерии на безжични датчици и отделни елементи от системата с моментално разпознаване на разположението им в обекта, и други.

Бъдете сигурни, че ако ни поверите обекта си, той ще бъде охраняван по възможно най-добрият начин!