Какви са различните типове алармени събития?

1. Аларма от зона - задейства се конкретен датчик:

  • PIR датчик (задейства се при движение)
  • за стъкло (задейства се от счупване на стъкло или подобен звук)
  • магнитен датчик (задейства се при отваряне на врата или прозорец)
  • шок датчик (задейства се от вибрация)

 

 2. Аларма за пожар – при наличие на пожарен датчик.

 3. Аларма за пожар от клавиатура – задейства се при натискане на пожарен бутон от клавиатурата.

 4. Паник аларма – задейства се при натискане на стационарен или радио паник бутон.

 5. Паник аларма от клавиатура - задейства се при натискане на паник бутон от клавиатура.

 6. Паник аларма за принуда – изпраща се при активиране/деактивиране на системата от клиент при намеса на друго лице, когато някой го принуди да дезактивираме алармата. При въвеждането на специален код принуда, системата се активира/деактивира като същевременно изпраща Паник аларма в мониторинг центъра.

 7. Обща аларма от обект – изпраща се от системи, които не са производство на DSC (други централи). При тях от обекта идва една обща аларма, без конкретизиране на нарушената зона и съответно мястото на неправомерно проникване.