Вредно ли е излъчването на радиопредавателя?

Радиопредавателите на сигнално-охранителните системи на DSC работят на честоти в диапазон от 140 до 470 MHz, с мощност от 5W. Това е сравнително голяма мощност, но с ниска честота и според изводите на Световната здравна организация, излъчването на такъв тип честоти може да се приеме за безвредно. Излъчването е за изключително кратко време.

Теоретично съществува опасност от вреда за мозъка при излагането му на електромагнитни излъчвания поради факта, че той работи с електрически импулси между невроните, но в съвременният свят сме обградени от десетки излъчвания около нас - телевизия, радио, GSM и интернет мрежи, които по никакъв начин не са по-различни като възприятие от човешкият мозък.