БДС EN ISO 9001 : 2015

Системата ни за управление  беше отново сертифицирана по стандарта БДС EN ISO 9001 : 2015 .