Изграждане на системи за контрол на достъпа

Системите за контрол на достъпа ограничават физическия достъп до сгради и помещения, като с помощта на пълен набор от електронни методи за идентификация и електронни заключващи механизми, той е разрешен само за оторизираните лица. Функционирането им се базира на три признака за идентификация - „Какво знам", нещо, което знаете, като ПИН код, „Какво имам", нещо което притежавате, като смарт карта или таг, „Какво съм", нещо, което сте, като биометрични белези или комбинация от тях.

Системите за контрол на достъп, които проектираме и инсталираме са универсални и могат да бъдат използвани навсякъде - от малки самостоятелни офисни, търговски или жилищни площи до много големи обекти с голям трафик, хиляди врати, бариери или асансьори - големи административни сгради, административни институции, летища, пристанища, железопътни станции, молове, хотелски комплекси, университети, индустриални зони и обекти със специално предназначение. За реализирането им използваме контролни управляващи устройства, специализиран софтуер, четящи устройства и персонални идентификатори.

Предлаганата от нас техника е сертифицирана за използване в сферата на сигурността, инсталациите се изпълняват от обучени специалисти, а конфиденциалността е напълно гарантирана.