Охрана с технически средства за сигурност (СОД)

 Общи условия  Ценова листа София Ценова листа офис в страната  Скоро    
     
   

Сигнално-охранителната дейност е прецизно структуриран процес, съобразен със Закона за частната охранителна дейност, предпочитанията на клиента и препоръките от експертите на „Професионална Защита – Електроник” ООД. Задължително се спазват приложимите нормативни изисквания и стандарти.


Услугата включва:

 • Предварителен оглед, изготвяне на проект, изготвяне на оферта, изграждане, гаранционна поддръжка, извънгаранционна поддръжка, профилактика и сервиз на системи за видеонаблюдение, контрол на достъп, сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи.

 

Те могат да бъдат изградени в пакет – като интегрирана техническа система за сигурност или поотделно. Дейността се извършва от екип отлично подготвени професионалисти – инженери и техници, разполагащи със съвременно оборудване, което позволява бързо и качествено изпълнение на услугата. Особеностите при изпълнението ѝ се договарят индивидуално при подписване  на договора.

Ползвателите на услугата „Охрана с технически средства за сигурност” получават:

 

1.Безплатен предварителен оглед и изготвяне на „Предложение” за: 

 • Оптималната конфигурация на техническата система за сигурност.
 • Подробна информация за компонентите на системата.
 • Възможностите за комбиниране с други услуги, предлагани от фирмата.
 • Цените на предлаганите технически средства и услуги, начини на плащане, преференциални условия, актуални промоции и др.
 • Сроковете за изграждане на системата.
 • Препоръките за подобряване сигурността на обекта.

 

2.Изготвяне на „Оферта” в един или няколко варианта с информация за:

 • Стойността на необходимата за изграждане на обекта техника.
 • Цени на услугите по монтаж, настройка и програмиране на техническите средства.
 • Срок за изграждане на системата.
 • Гаранционнен срок на техниката.
 • Условия и начин за плащане.

 

3.Изготвяне и подписване на „Договор” с клиента. 

 

4.Изготвяне на „Проект” на системата за сигурност:

 • Нормативни документи, чиито изисквания се спазват при изработването на проекта.
 • Проектни решения за системата.
 • Спецификация на вложената техника.
 • Блок-схема на системата.
 • Схема с точното разположение на елементите от системата.
 • Всички необходими съгласувания, одобрения и заверки, удостоверяващи валидността на проекта.

 

5.Изграждане на системата за сигурност:

 • Окабеляване, монтаж на техническите средства за сигурност, настройка - позволяваща адекватна и безотказна работа на системата, програмиране - осигуряващо възможно най-точна информация за събитията на обекта и обучение на клиента за работа със системата.

 

6.Профилактика и тестване на системата за сигурност:

 • Периодични проби на всички програмирани сигнали и измерване на моментните показатели на електронните компоненти, с които е изградена системата.

 

7.Гаранционна и следгаранционна денонощна поддръжка на системата за сигурност:

 • Пренастройване и препрограмиране на цялата система или на отделни нейни компоненти.
 • Подмяна и ремонт на място, на отделни компоненти.
 • Преместване (демонтаж и монтаж) на технически средства при възникнала необходимост.

 

8.Сервизен ремонт на компоненти от системата за сигурност: 

 • Демонтаж на неизправни компоненти и замяната им с временни такива, до отстраняване на повредата.
 • Ремонт в сервиза на фирмата, настройване и тестване.
 • Монтаж на отремонтираната част и тестване цялостната работа на системата.