ISO 20000-1 : 2018

Системата ни за управление на ИТ услуги беше отново сертифицирана по стандарта ISO 20000-1:2018.